Radonmåling

1 Hva

Hva er radon?

Radon er en gass som kommer fra steinmasser i grunnen. Man finner radon over hele landet enten husene står på fjell, sand, jord eller leire. Av og til er det tilkjørt pukk og grus som avgir radon. Radonholdig luft trekkes inn i husene når det er kaldere ute enn inne. Dette kalles pipeeffekten.

2 Fare

Hvor farlig er radon?

Man kan ikke merke at man puster inn radongass, men den er radioaktiv. Opphold i høye radonverdier gir over tid økt risiko for lungekreft. DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) og Kreftregisteret anslår at radon medvirker til nesten 400 lungekrefttilfeller hvert år i Norge, noe som gir anslagsvis 300 dødsfall pr. år.

3 Alle

Må alle måle radon?

Alle må måle! Det er den eneste måten å finne ut om man puster inn høye radonverdier. I Norge er det høye radonverdier i hver femte bolig. Det fins kart som viser radonrisikoen for området, men disse radonkartene sier aldri noe om hvert enkelt hus. Naboen din kan ha høyt radonnivå, selv om du har lavt.

4 Måling

Hvordan måler man radon?

Det er mest radon innendørs på vinteren. Derfor skal man måle fra midten av oktober til midten av april. For å oppfylle DSAs prosedyrer for radonmåling i ulike bygninger, bør man måle med sporfilmer i minst to måneder i denne perioden. Måling skal gjøres i minst to oppholdsrom, gjerne stue og soverom.

5 To Do

Hva kan man gjøre med problemet?

Det er flere enkle og billige grep man kan gjøre, f.eks. tetting av sprekker eller forbedring av ventilasjon og luftevaner. Er ikke dette nok, kan en av våre seriøse samarbeidspartnere foreslå mer avanserte tiltak. Det er sjelden man ikke klarer å senke verdiene nok.

6 Kunnskap

Erfaring og kunnskap!

Salesgarden Home har tilbudt radonmålinger i over 15 år, og har god erfaring på det norske markedet. I år samarbeider vi med Radonor AS på levering av måleutstyr og analyse. Radonor har siden 1999 tilbudt målinger som oppfyller kriteriene i måleprosedyrene fra DSA med laboratorieanalyser akkreditert etter ISO/IEC 17025. 

7 Handle (1)

Når du handler hos oss

Når du kjøper måleutstyr hos Salesgarden Home / Radon får du tilsendt nødvendige antall sporfilmer av typen CR-39 i lukket kammer tilsendt i posten, forsendelsen inneholder en enkel brukerveiledning og svarkonvolutt. Når målingene er utført returneres disse for analyse i akkreditert laboratorium. Det er fri frakt på forsendelsene. Det vil så bli sendt en målerapport. I produktet inngår også rådgiving til kunder hvis rapport viser radonnivå høyere enn gjeldende maksgrense fastsatt av DSA, det vil si årsmiddelverdi høyere enn 200 Bq/m³, målt i oppholdsrom.

Logo

Salesgarden Home

Postboks 683
4666 Kristiansand
Org nr 996 439 615

E-post: radon@salesgarden.no
Telefon: 62 00 34 61

Ta kontakt