Mann Regnskap

Hva gjør vi

Som et profesjonelt callsenter, og som en samarbeidspartner for våre kunder, tar vi total- eller delansvar for følgende aktiviteter:

  • Kundevekst
  • Kundeutvikling
  • Kundepleie
  • Kundeservice

Salesgarden arbeider kontinuerlig med effektivisering av salgsprosessen og kvaliteten i hver kundekontakt. Med telefonen som vårt arbeidsverktøy skaper vi langvarige kunderelasjoner. 

Kvinne Vekst

Hvorfor gjør vi dette

Vår hovedoppgave er å sikre våre oppdragsgivere resultater og vekst mot fastsatte mål. Vi bidrar til å øke våre kunders kundegrunnlag ved å tilføre nye kunder og beholde eksisterende. Vi er levende opptatt av at kundene til våre oppdragsgivere skal bli ivaretatt gjennom en effektiv og trygg salgsprosess, som preges av kvalitet. 

Kvinne Mann

Hvordan gjør vi dette

Salesgarden setter alltid opp et optimalt salgsteam, sammen med en dedikert teamleder og prosjektleder, til hvert enkelt oppdrag. 

Dette er våre suksessfaktorer i et fruktbart samarbeid:

  • En sømløs og prosessorientert onboardingsprosess
  • Profesjonell og transparent kommunikasjon
  • Kompetente medarbeidere
  • Innovativ teknologi
Partner

Partnerskap


Vi arbeider i stor utstrekning som partner for reklame og mediebyråer. I disse tilfeller representerer vi enten en viktig kommunikasjonskanal i den totale mediemiksen, eller vi kan ta hele salgkjeden som en strategisk partner. For byrået innebærer det en partner som har god erfaring, spesialisert kompetanse, og meget god kvalitet på gjennomføring av leveranser innenfor vårt fagfelt.

Dette er også grunnen til at våre kunder velger oss, samt tilliten har vi tilegnet oss via flere års leveranser av løsninger og tusenvis av salgssamtaler.

Ta kontakt